Randi START - társkereső
Randi START - társkereső, párkereső 1Randi START - társkereső, párkereső 2Randi START - társkereső, párkereső 3
Randi START - társkereső, párkereső 4Randi START - társkereső, párkereső 5Randi START - társkereső, párkereső 6
Randi START - társkereső, párkereső 7Randi START - társkereső, párkereső 8Randi START - társkereső, párkereső 9
Randi START - társkereső, párkeresőRandi START - társkereső, párkeresőRandi START - társkereső, párkereső
Én
keres
aki -
Csak képekkel  
Randi START - társkereső, párkeresőRandi START - társkereső, párkeresőRandi START - társkereső, párkereső
Belépés tagoknak  Felhasználónév:   Jelszó:   Regisztráljon!
  Oldal statisztikák
 
Múltheti belépések száma:80
Összes férfi tag:82873
Összes női tag:81316
Múltheti képek:40
Online tagok:320

  Shoutbox


  Társkereső - Hírek
 
Randi START - társkereső
2008. 07. 01

A mai napon a Randi START társkereső elindult . Már az első napokban több száz regisztrált társkereső partnerrel . Ha...tovább

Összes hír

  Nyelv opció
 

Adatvédelemi nyilatkozat

Adatvédelemi nyilatkozat

A randistart.eu elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért!

Adatvédelmi Irányelveink egyértelmûek: honlapjainkon keresztül nem gyûjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Kérjük, tartsa szem elõtt, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek csak az online tevékenységekre vonatkoznak.

A gyûjtött információk típusai és az adatkezelés célja

Honlapunk látogatása során olyan adatokat gyûjthetünk és tárolhatunk Önrõl, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve személyreszabottan jeleníthessünk meg információkat. Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön érdeklõdésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk egyéb termékeinkrõl és szolgáltatásainkról. Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyûjtés zajlik.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelõen, annak keretei között használjuk fel. Az Adatkezelõ által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

Az információk felhasználása

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal elõfordulhat, hogy adatait megosztjuk az adatkezelõ cég más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerzõdéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani (i) szerzõdéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. csomagküldés, mûszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban; (ii) azon webhely értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban, amelyhez az adott információ tartozik; vagy (iii) ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elõ.

Ezen felül, mivel felhasználóink demográfiai adataival, érdeklõdési körével és szokásaival kapcsolatban azon információk alapján, amelyeket a honlapunk használata során adtak meg, kutatásokat végzünk, elõfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegû adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegû adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket (mint amilyen pl. a férfi és a nõi látogatók százalékos aránya vagy a látogatók életkori megoszlása) a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel. Az is elõfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak személyek azonosítására.

Mivel vállalatunk változik és nõ, elképzelhetõ, hogy a jövõben vállalatokat, lenyvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesítük vagy vásárolunk meg. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelõi/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben a cégünk üzleti átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés, a más vállalatok általi felvásárlás vagy egyes, illetve összes termékeinek vagy vagyontárgyainak eladása), az Ön személyes információi feltehetõen szintén átadásra kerülnek. Minden tõlünk telhetõt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintõ változásról. Az értesítéssel egyidejûleg egyértelmû döntési lehetõséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

Hozzájáruló nyilatkozat

A randistart.eu álláspontja szerint a beleegyezõ nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény. Ön jogosult úgy dönteni, hogy számunkra semmilyen személyes adatot nem ad meg magáról (ilyen esetben azonban elképzelhetõ, hogy Ön nem tud majd hozzáférni honlapunk bizonyos részeihez).

A regisztrációs oldalon, ahol Ön e-mailes értesítõk vagy más szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, mûködik egy 'elfogadom/nem fogadom el' ('opt-in') funkció. Ez azt jelenti, hogy Ön csak abban az esetben kap tõlünk információkat és szolgáltatásokat, ha rákattint arra a gombra, amelynek segítségével jelzi ehhez való kifejezett hozzájárulását. Bizonyos kommunikáció-típusok igénybevétele és szolgáltatások nyújtása esetén elõzetesen ellenõrizzük, hogy Ön az adott tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz korábban kifejezetten hozzájárult-e. Ha Ön késõbb úgy döntene, hogy a továbbiakban nem tart igényt az általunk küldött üzenetekre, illetve szolgáltatásokra, ezt az adott weboldalon korábban megadott preferenciáinak módosításával jelezheti. Emellett e-mailes tájékoztatások esetén minden e-mail üzenetünk tartalmaz egy olyan linket, amelynek segítségével Ön leiratkozhat az adott szolgáltatás elõfizetõinek vagy igénybe vevõinek listájáról.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

A randistart.eu a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyezõ nyilatkozatával korábban hozzájárult. A randistart.eu az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyûjtés céljával. A randistart.eu minden ésszerû lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok minden esetben relevánsak, pontosak, teljesek és idõszerûek legyenek.

Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerû elõvigyázatossági lépést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében. A szervereken tárolt személyes adatokat ésszerû technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen. Bár az Adatkezelõ mûszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

A személyes adatok tárolásának idõtartama

Amennyiben Ön a randistart.eu részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelezõ által végzett adatkezelés idõtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk idõtartamáig terjed, vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához, kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb idõtartamot írnak elõ.

A cookie-k ('sütik', kisméretû szövegfájlok)

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészõje számára, és amelyeket csak a mi honlapjaink használnak, mialatt Ön azokat látogatja. A randistart.eu honlapok az Ön webböngészõjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására, mivel azok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A randistart.eu csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket a randistart.eu helyezett el. Az Adatkezelõnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetõsége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében és ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

Ha Ön a honlap regisztrált felhasználója, a honlapra való bejelentkezése során elláthatjuk Önt egy cookie-val, amelyet a böngészõje megõriz, és amely tartalmazza az Ön számítógépének azonosítóját. Ezt a cookie-típust arra használjuk, hogy azonosítsa Önt és hozzáférést biztosítson az Ön számára honlapunk zárt részeihez, amelyeket csak regisztrált felhasználók látogathatnak, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan ez a számlájának megtekintése és kezelése esetében mûködik.

Ha Ön egyszerûen csak böngészni szeretne, Önnek nem kell elfogadnia a honlapunk által adott cookie-kat. Amennyiben késõbb mégis úgy dönt, hogy regisztráltatja magát és bejelentkezik a honlap speciális részeihez való hozzáférés érdekében, ám korábban úgy módosította a böngészõje beállításait, hogy az ne fogadja el a cookie-kat, Önnek újból be kell állítania a böngészõjét úgy, hogy az elfogadja a cookie-kat, amiket küldünk. Máskülönben nincs lehetõségünk arra, hogy biztosítsuk az Ön részére a honlap bizonyos részeinek használatát. A legtöbb böngészõ alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megõrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a 'cookie' szóra böngészõje 'Help' (Segítség) részében.

Web beacon-ök (elektronikus lenyomatok, webes irányjelzõk)

Annak érdekében, hogy mérni tudjuk honlapjaink hatékonyságát és/vagy forgalmát, honlapjaink 'pixel tag'-eket használnak a cookie-khoz kapcsolva (ezeket tiszta GIF-eknek (clear GIF-ek), elektronikus lenyomatoknak (web beacon-ök), ill. webhibáknak (web bug-oknak) is nevezik). A pixel tag egy weblap grafika, amely gyakran láthatatlan, mert mérete rendszerint 1 x 1 pixel. A jelölést (tag) arra használják, hogy nyomon kövesse a honlapot látogatók számát és a honlap használatát. Így például arra is felhasználhatunk jelölést, hogy statisztikai adatokat gyûjtsünk a honlap vagy a honlapon belüli egyes oldalak látogatottságáról.

Néha elhelyezünk pixel tag-et a HTML-formátumú e-mail-jeinkben is, amelyeket mi küldünk (vagy amelyeket a mi megbízásunkból küldenek), hogy meghatározzuk, melyik e-mail üzenetet töltötték le, és, hogy megtudjuk, hogy az e-mailre történt-e válasz. A pixel tag-eket és a web beacon-öket használhatatlanná teszi, ha Ön letiltja a kapcsolódó cookie-kat.

IP címek

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a randistart.eu is gyûjthet IP címeket, hogy elemezze az az így összegyûlõ információt a látogatók számáról és a honlap használatáról.

Az IP címekrõl vezetett naplófájlok naponta frissülnek, ezekrõl statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkezõ naplóállományok 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelõ által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelõ semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A randistart.eu a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

Clickstream (kattintás)

A 'clickstream' (kattintás) vagy 'clickstream data' (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzõje azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

Szolgáltatásaink egyéb jellemzõi

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, illetve bennünket segítenek abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, idõrõl idõre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy résztvesz egy vetélkedõben. Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetõk. Amikor ilyen funkciókkal ismertetjük meg Önt a honlapjainkon, mindig világosan tájékoztatjuk az adatgyûjtés céljáról, valamint a gyûjtött információk tervezett felhasználásáról.

A randistart.eu honlapról való kilépés

Látogatóink számára linkeket biztosítunk más honlapokhoz. Próbáljuk alaposan megválogatni azokat a honlapokat, amelyeket hasznosnak gondolunk és megfelelnek magasra állított színvonalbeli követelményeinknek. Mindazonáltal nem garantálhatjuk minden honlap minõségét, amelyet link útján elérhetõvé teszünk és semmilyen felelõsséget nem vállalunk az egyéb honlapok tartalmáért. Külsõ honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket, ami semmiképpen sem jelenti azok általunk történõ jóváhagyását.

Kérjük, tartsa szem elõtt, hogy a hirdetõk vagy más szervezetek által mûködtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhetõ honlapok személyes adatokat gyûjthetnek Önrõl. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhetõ honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielõtt magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adna meg.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket idõrõl idõre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelõ akár elõzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettésget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyûjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelõ az aktuális verzió elérhetõvé tételével egyidejûleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

A gyermekek személyiségi jogai

A randistart.eu honlapjai 18. életévüket betöltött személyek számára készülnek és nem gyermekeknek. Nem foglalkozunk személyes azonosításra alkalmas adatok tudatos gyûjtésével ebben a korcsoportban.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelõvel

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve a randistart-eu adatgyûjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi címen léphet velünk elektronikus levélen keresztül kapcsolatba:

http://www.randistart.eu/feedback.php

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklõ információ természetét. Minden tõlünk telhetõt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történõ használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elõ, a randistart.eu nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a randistart.eu adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.
Powered by Randi Start - társkereső, párkereső
Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.infoFree Automatic Google Backlinks - SEOPro blog - ingyenes blogVideók TOP

Randi - Start - Társkereső - Párkereső - Ismerkedés - Csajozás - Pasizás